تحلیل آمار متوفیان حوادث رانندگی درون شهری استان سیستان و بلوچستان سال 1395

- تعداد متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی درون شهری در سال 95  نسبت به سال 94  به میزان 14.8 درصد کاهش یافته است .

-  از مجموع متوفیان سال 95 تعداد 60 نفر معادل 86.9 درصد کل متوفیان مرد می باشند .

- توزیع سنی متوفیان بیانگر این واقعیت است که 63.8 درصد دارای سنی کمتر از 30 سال هستند .

- توزیع سطح تحصیلات متوفیان نشان می دهد 68.2 درصد از آنها بیسواد و 86.6  درصد دارای تحصیلاتی کمتر از دیپلم بوده اند .

- بیشترین فراوانی در ساعات وقوع تصادفات مربوط به ساعت 16 تا 20 می باشد که حدود  39.1 درصد تصادفات را شامل می شود .

- 73.9 درصد تصادفات در خیابان های اصلی بوقوع پیوسته است .

- حدود 75.4 از متوفیان عابر پیاده و یا موتورسیکلت سوار بوده اند و توجه به امنیت عابرین پیاده در عبور از معابر اصلی دارای اهمیت به سزایی است که می تواند کاهش در تعداد تصادفات داشته باشد و همچنین رعایت استانداردهای ایمنی از سوی راکبین موتور سوار و بهره گیری از کلاه ایمنی می تواند تا حد قابل توجهی  میزان متوفیان حوادث رانندگی در حوزه شهری را کاهش دهد. در کنار این اقدامات توجه به مبحث آموزش و فرهنگ ترافیک در عبور ایمن از معابر و رعایت سرعت های مطمئنه در معابر اصلی شهری از سوی رانندگان می تواند کاهش تصادفات درون شهری را در پی داشته باشد .

گزارش تحلیلی - آماری تصادفات و تلفات حوادث رانندگی در محور های برون شهری و روستایی در 9 ماهه 1395

نتایج حاصل از تحلیل آماری تصادفات و تلفات جاده ای به همراه تردد ثبت شده در محور مواصلاتی استان (برون شهری و روستایی) در 9 ماهه سال 1395 :

- بیشترین تلفات به ترتیب در محور های اصلی با 61 درصد تلفات ، فرعی با 23 درصد و روستایی با 16 درصد بوده است .

- در بین محور های اصلی نیز ، محور زاهدان-خاش 9 درصد تلفات ، خاش-ایرانشهر 8 درصد تلفات و ایرانشهر-نیکشهر 6 درصد تلفات به ترتیب رتبه های اول تا سوم از این لحاظ قرار دارند .

- در 9 ماهه سال جاری ، بالاترین میزان تلفات در تصادفات برون شهری و روستایی در رده سنی 21-30 سال به تعداد 143 نفر معادل 28 درصد کل متوفیان بوده است .

- رده سنی زیر 10 سال اغلب دانش آموزان مقطع ابتدایی بوده و دارای قدرت تشخیص و انجام عکس العمل و همچنین آگاهی کمتری از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی می باشند 64 نفر معادل 12 درصد کل تلفات  بوده اند .

- تعداد 198 نفر معادل 38 درصد کل تصادفات برون شهری و روستایی در نه ماهه سال 95 فاقد سواد خواندن و نوشتن بوده اند .

- از بین انواع وسائل نقلیه متردد در جاده ها ، بیشترین سهم تصادفات منجر به فوت 23 درصد ، به خودروی پراید تعلق دارد پس از آن موتورسیکلت با 21 درصد در جایگاه دوم و خودروی پژو 405 با 20 درصد در جایگاه سوم قرار دارد .

- از بین متوفیان تصادفات جاده ای ، 259 نفر معادل 50 درصد سرنشین ، 184 نفر معادل 36 درصد راننده و 65 نفر معادل 12.5 درصد عابر بوده اند .

- تحلیل اطلاعات 9 ماهه سال 95 نشان می دهد 67 درصد افراد در محل حادثه جان باخته اند ، 26 درصد نیز در بیمارستان فوت نموده اند و 8 درصد افراد نیز در حین انتقال جان خود را از دست داده اند .

- در 9 ماهه سال 95 ، مابین ساعت 10 صبح تا 10 شب بیشترین تعداد تصادفات رخ داده است و همچنین کمترین تعداد تصادفات از ساعت 2 بعد از نیمه شب تا 6 صبح بوده است که تابعی از کاهش تردد جاده ای در این بازه زمانی است .

تحلیل آمار متوفیان حوادث رانندگی درون شهری استان سیستان و بلوچستان پاییز سال 1395

- تعداد متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی درون شهری در پاییز سال 95  نسبت به مدت مشابه سال 94  به میزان 5 درصد کاهش یافته است .

-  از مجموع متوفیان پاییز سال 95 تعداد 16  نفر معادل 80  درصد کل متوفیان مرد می باشند .

- توزیع سنی متوفیان بیانگر این واقعیت است که 70 درصد دارای سنی کمتر از 30 سال هستند .

- توزیع سطح تحصیلات متوفیان نشان می دهد 45 درصد از آنها بیسواد و 80  درصد دارای تحصیلاتی کمتر از دیپلم بوده اند .

- بیشترین فراوانی در ساعات وقوع تصادفات مربوط به ساعت 16 تا 20 می باشد که حدود 40  درصد تصادفات را شامل می شود .

- 50 درصد تصادفات در خیابان های اصلی بوقوع پیوسته است .

- حدود 70.2 درصد از متوفیان عابر پیاده و یا موتورسیکلت سوار بوده اند و توجه به امنیت عابرین پیاده در عبور از معابر اصلی دارای اهمیت به سزایی است که می تواند کاهش در تعداد تصادفات داشته باشد و همچنین رعایت استانداردهای ایمنی از سوی راکبین موتور سوار و بهره گیری از کلاه ایمنی می تواند تا حد قابل توجهی  میزان متوفیان حوادث رانندگی در حوزه شهری را کاهش دهد. در کنار این اقدامات توجه به مبحث آموزش و فرهنگ ترافیک در عبور ایمن از معابر و رعایت سرعت های مطمئنه در معابر اصلی شهری از سوی رانندگان می تواند کاهش تصادفات درون شهری را در پی داشته باشد .


نمودار پاییز 95

تحلیل آمار متوفیان حوادث رانندگی درون شهری استان در شش ماهه اول سال 1395

- تعداد متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی درون شهری در شش ماهه اول سال 95  نسبت به مدت مشابه سال 94  به میزان 6.8 درصد افزایش یافته است .

-  از مجموع متوفیان شش ماهه اول سال 95 تعداد 36 نفر معادل 76.6 درصد کل متوفیان مرد می باشند .

- توزیع سنی متوفیان بیانگر این واقعیت است که 59.6 درصد دارای سنی کمتر از 30 سال هستند .

- توزیع سطح تحصیلات متوفیان نشان می دهد 48.9 درصد از آنها بیسواد و 97.9 درصد دارای تحصیلاتی کمتر از دیپلم بوده اند .

- بیشترین فراوانی در ساعات وقوع تصادفات مربوط به ساعت 16 تا 20 می باشد که حدود 38.3 درصد تصادفات را شامل می شود .

- 85.1 درصد تصادفات در خیابان های اصلی بوقوع پیوسته است .

- حدود 70.2 درصد از متوفیان عابر پیاده و یا موتورسیکلت سوار بوده اند و توجه به امنیت عابرین پیاده در عبور از معابر اصلی دارای اهمیت به سزایی است که می تواند کاهش در تعداد تصادفات داشته باشد و همچنین رعایت استانداردهای ایمنی از سوی راکبین موتور سوار و بهره گیری از کلاه ایمنی می تواند تا حد قابل توجهی  میزان متوفیان حوادث رانندگی در حوزه شهری را کاهش دهد. در کنار این اقدامات توجه به مبحث آموزش و فرهنگ ترافیک در عبور ایمن از معابر و رعایت سرعت های مطمئنه در معابر اصلی شهری از سوی رانندگان می تواند کاهش تصادفات درون شهری را در پی داشته باشد .


نمودار 95 (1) 


نمودار 6ماهه

تحلیل آمار متوفیان حوادث درون شهری استان سیستان و بلوچستان در سه ماهه اول سال 1395

- تعداد متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی درن شهری در سه ماهه اول سال 95 نسبت به سه ماهه اول سال 94 به میزان 19.2 درصد کاهش یافته است .

- از مجموع متوفیان سه ماهه اول سال 95 تعداد 15 نفر ، معادل 71.4 درصد مرد می باشد .

- توزیع سنی متوفیان نشان می دهد که 62 درصد دارای سنی کمتر از 30 سال هستند .

- بیشترین فراوانی در ساعات وقوع تصادفات مربوط به ساعت 16 تا 20عصر می باشد که حدود 38.1 درصد تصادفات را شامل می شود .

- 85.7 درصد تصادفات در سه ماهه اول سال 95 در خیابان اصلی به وقوع پیوسته است .

- حدود 76.2 درصد از متوفیان سه ماهه اول سال 95 عابر پیاده و یا موتورسیکلت سوار بوده اند و توجه به امنیت عابرین پیاده در عبور از معابر اصلی دارای اهمیت به سزایی است که می تواند کاهش در تعداد تصادفات داشته باشد و همچنین رعایت استانداردهای ایمنی از سوی راکبین موتور سوار و بهره گیری از کلاه ایمنی می تواند تا حد قابل توجهی  میزان متوفیان حوادث رانندگی در حوزه شهری را کاهش دهد. در کنار این اقدامات توجه به بحث آموزش و فرهنگ ترافیک در عبور ایمن از معابر و رعایت سرعت های مطمئنه در معابر اصلی شهری از سوی رانندگان می تواند کاهش تصادفات درون شهری را در پی داشته باشد .


آمار متوفیان سه ماهه

گزارش تحلیلی ، آماری تصادفات و تلفات حوادث رانندگی در محورهای برون شهری و روستایی در سه ماهه اول سال 1395

نتایج حاصل از تحلیل آماری تصادفات و تلفات جاده ای به همراه تردد ثبت شده در محور مواصلاتی استان (برون شهری و روستایی) در سه ماهه اول سال 1395 :

- تردد ثبت شده توسط دستگاه های تردد شمار در سه ماهه اول سال 1395 برابر 10449106 دستگاه بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد افزایش را نشان می دهد .

- براساس اطلاعات دریافتی از پلیس راههای محترم شمال و جنوب فرماندهی انتظامی استان ، تصادفات جاده ای در سه ماهه اول سال 1395 تعداد 770 فقره بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7 درصد افزایش را نشان می دهد ؛ اما با انجام اقدامات تخصصی در راستای مدیریت سرعت و افزایش نظارت جاده ای که منجر به کاهش شدت تصادفات گردیده است ، خوشبختانه افزایش تصادفات بیشتر متوجه تصادفات فوتی و از طرفی تصادفات خسارتی حدود 17 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش را نشان می دهد .

- براساس اطلاعات دریافتی از اداه کل محترم پزشکی قانونی  ، تعداد تلفات انسانی تصادفات جاده ای در سه ماهه اول سال 188 نفر بوده است که خوشبختانه 3.6 درصد نسبت به مدت مشابه کاهش را نشان می دهد .

لازم به ذکر است مقایسه تعداد تلفات سه ماهه اول سال 1394 (195 نفر) با سال 1393 (22 نفر) حاکی از کاهش 11.4 درصدی در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 1393 می باشد که نشان از استمرار روند کاهشی تلفات جاده ای و موثر بودن اقدامات به عمل آمده در این زمینه دارد . همچنین تعداد مصدومان تصادفات جاده ای 1465 نفر بوده است که 8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است .

- در سه ماهه ابتدایی سال جاری در استان به ازای هر 1000 کیلومتر طول راه ، به طور میانگین تعداد50 فقره تصادف جاده ای به وقوع پیوسته و به طور متوسط 12 نفر جان خود را از دست داده اند .

- دربین محور های اصلی ، محور  های خاش-زاهدان (9 درصد تلفات) ، ایرانشهر-نیکشهر (8 درصد تلفات) و خاش-ایرانشهر (6درصد تلفات) ، به ترتیب در رتبه های اول تا سوم از لحاظ تعداد تلفات قرار دارند .

- در بین عوامل مختلفی که منجر به فوت افراد در اثر تصادفات گردیده است ، ضربات وارده به سر (65 درصد) و شکستگی های متعدد (16درصد) دارای بیشترین فراوانی را دارد .

- در سه ماهه نخست سال جاری ، بالاترین میزان تلفات در تصادفات برون شهری و روستایی در رده سنی 21-30 سال به تعداد 57 نفر (معادل 30 درصد کل تلفات) بوده است .

- رده سنی زیر 10 سال که اغلب شامل دانش آموزان در مقطع ابتدایی بوده و دارای قدرت تشخیص و انجام عکس العمل و همچنین آگاهی کمتری از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی می باشد تعداد 26 نفر معادل 14 درصد کل تلفات بوده اند .

- از بین وسائل نقلیه متردد در جاده ها ، بیشترین سهم تصادفات منجر به فوت (25 درصد) معادل بیش از یک سوم کل آمار ، به خودرو پراید تعلق دارد .این مسئله بیش از پیش نمایانگر عدم امنیت این خودرو جهت تردد در جاده می باشد ، پس از آن تصادفات خودروی پژو 405 با 21 درصد و موتورسیکلت با 20 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند .

- در تصادفات جاده ای به وقوع پیوسته در سه ماهه اول سال جاری ، خودرو پژو 405 با اختصاص 31 درصد تصادفات ، خودرو پراید با اختصاص 20 درصد تصادفات و خودرو وانت با 16 درصد ، در رتبه های اول تا سوم از لحاظ نوع وسیله نقلیه مقصر در تصادفات جاده ای قرار دارند ، همچنین موتورسیکلت با اختصاص 13 درصد کل تصادفات ، در جایگاه چهارم قرار دارد .

- با استفاده از تعداد تصادفات بر حسب وسائل نقلیه و تعداد تلفات بر حسب وسیله نقلیه مورد استفاده متوفی ، می توان به شاخض های دیگری دست یافت که نشان دهنده میزان امنیت وسائل نقلیه در تصادفات بوده و با استفاده از آن می توان احتمال بروز تلفات انسانی در تصادفات مرتبط با وسائل نقلیه را تا حدی پیش بینی کرد ؛ بر این اساس احتمال وقوع تلفات در تصادفات خودروی پراید ، 42 درصد بوده و در نتیجه پراید خودرو امنی برای تردد جاده ای محسوب نشده و باید سرعت متوسط مجاز حرکت آن کاهش یابد ، پس از آن موتور سیکلت با احتمال 36 درصدی وقوع تلفات مرتبط ، ناامن ترین وسیله نقلیه جاده است .

- موتورسواران 20 درصد کل تلفات جاده ای را به خود اختصاص داده اند ؛ علت نهایی فوت 66 درصد موتورسواران متوفی (معادل دوسوم) ضربه به سر بوده است که عدم استفاده از کلاه ایمنی عامل اصلی آن است ، لازم به ذکر است 55 درصد تلفات موتورسواران در هنگام شب و یا غروب آفتاب اتفاق افتاده است ، بنابراین باید از تردد موتورسواران فاقد کلاه ایمنی و موتور سیکلت های دارای سیستم روشنایی معیوب در جاده ها ممانعت به عمل آید .

- از بین متوفیان تصادفات جاده ای ، 110 نفر (معادل 59 درصد) سرنشین ، 60 درصد (معادل 32 درصد) راننده و 12 نفر (معادل 6 درصد) عابر پیاده بوده اند .

- در خصوص عابرین متوفی که 6 درصد کل تلفات جاده ای را شامل می شوند ، بیشتر تلفات ناشی از تصادف (58 درصد) در طول روز و در محور های فرعی و روستایی بوده است ، رنگ لباس اکثر عابرین پیاده (75 درصد) روشن بوده و علت نهایی فوت 75 درصد از قربانیان پیاده ، ضربه به سر بوده است ، لازم به ذکر است وسیله نقلیه درگیر با عابر در سه چهارم موارد (75 درصد) خودرو سواری بوده است .

- تحلیل اطلاعات سه ماهه اول سال 1395 نشان می دهد 66 درصد افراد ، در محل حادثه جان باخته اند و 25 درصد نیز در بیمارستان فوت نموده اند ، 9 درصد افراد نیز در حین انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده اند . تلف شدن دوسوم افراد در محل حادثه ، نشان دهنده شدت تصادفات و تاخیر در امداد رسانی می باشد که می توان با افزایش تعداد پایگاه ها و خودروهای امداد رسان ، کاهش مدت زمان حضور نیروهای امدادی در صحنه تصادفات ، مدیریت هوشمند سرعت خودروها و آرام سازی جریان ترافیک ، نسبت به کاهش تلفات سر صحنه ، کمک شایانی نمود .

- بیشترین فراوانی در بین تخلفات جاده ای ثبت شده توسط پلیس راه ، مربوط به نبستن کمربند ایمنی و سرعت غیر مجاز می باشد و عامل سوم نقص فنی بوده است ، بدیهی است ترکیب یه عامل فوق بر شدت تصادفات تاثیر داشته و سبب سازی بسیاری از تلفات جاده ای می باشد .

- میزان تصادفات در روزهای هفته عموماً از الکو خاصی پیروی نمی نمایند مگر در مواقعی که بتوان تعداد سفرهای مرنبط با تعطیلات خاص (به جز جمعه که به صورت هفتگی تعطیل است) را در آن لحاظ نمود.

- در سه ماهه اول سال 1395 ، مابین ساعت 10 صبح تا 10 شب بیشترین تعداد تصادفات رخ داده است که با اطلاع رسانی مناسب از صدا و سیما و افزایش آگاهی رانندگان برای برنامه ریزی جهت تعیین زمان سفر و همچنین توصیه های مربوط به رعایت قوانین و مقررات و استفاده از تجهیزات مناسب میتوان تعداد تصادفات را در این ساعات به حداقل رساند ، همچنین تعداد کمترین تصادفات از ساعت 2 تا 6 صبح بوده است که تابعی از کاهش تردد جاده ای در این بازه زمانی است .

- تعداد تصادفات در فواصل نزدیک به مراکز جمعیتی از فراوانی بیشترین برخوردار است به نحوی که 75 درصد تصادفات در حد فاصل 50 کیلومتری مراکز جمعیتی (مبادی و مقاصد) رخ داده است ، همچنین قابل توجه است که 11 درصد کل تصادفات در 5 کیلومتر ابتدایی و انتهایی محور ها به وقوع پیوسته است .

- با بررسی تعداد تصادفات بر حسب نوع برخورد ، مشخص می شود که واژگونی با اختصاص 37 درصد ، برخورد جلو به جلو با اختصاص 13 درصد ، برخورد جلو به عقب و خروج از جاده هر کدام با 10 درصد ، اصلی ترین علت بروز تصادفات بوده اند .

- در سه ماهه ابتدایی سال جاری آمار تصادفات مربوط به حمل و نقل غیر مجاز سوخت و اتباع بیگانه 11 فقره بوده اسن که معادل 2 درصد کل تصادفات فوتی و جرحی می باشد ، همچنین تلفات ناشی از حمل غیر مجاز سوخت و اتباع بیگانه (14نفر) معادل 7.4 درصد کل تلفات انسانی تصادفات (188 نفر) است .

تحلیل آمار متوفیان حوادث رانندگی درون شهری استان سیستان و بلوچستان در سال 1394

- تعداد متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی درون شهری در سال 94 نسبت به سال 93 به میزان 15.3 درصد کاهش یافته است .

-  از مجموع متوفیان سال 94 تعداد 68 نفر معادل 81 درصد کل متوفیان مرد می باشند .

- توزیع سنی متوفیان بیانگر این واقعیت است که 64 درصد دارای سنی کمتر از 30 سال هستند .

- توزیع سطح تحصیلات متوفیان نشان می دهد 33 درصد از آنها بیسواد و 45 درصد دارای تحصیلاتی کمتر از دیپلم بوده اند .

- بیشترین فراوانی در ساعات وقوع تصادفات مربوط به ساعت 16 تا 24 می باشد که حدود 59 درصد تصادفات را شامل می شود .

- 77 درصد تصادفات در خیابان های اصلی بوقوع پیوسته است .

- حدود 64 درصد از متوفیان عابر پیاده و یا موتورسیکلت سوار بوده اند و توجه به امنیت عابرین پیاده در عبور از معابر اصلی دارای اهمیت به سزایی است که می تواند کاهش در تعداد تصادفات داشته باشد و همچنین رعایت استانداردهای ایمنی از سوی راکبین موتور سوار و بهره گیری از کلاه ایمنی می تواند تا حد قابل توجهی  میزان متوفیان حوادث رانندگی در حوزه شهری را کاهش دهد. در کنار این اقدامات توجه به مبحث آموزش و فرهنگ ترافیک در عبور ایمن از معابر و رعایت سرعت های مطمئنه در معابر اصلی شهری از سوی رانندگان می تواند کاهش تصادفات درون شهری را در پی داشته باشد

 آمار متوفیان سال 94 الف آمار متوفیان سال 94 ب  آمار متوفیان سال 94 ج   مقایسه 2 سال

گزارش تحلیلی ، آماری تصادفات و تلفات حوادث رانندگی در محورهای برون شهری و روستایی

گزارش تحلیلی ، آماری تصادفات و تلفات حوادث رانندگی در محورهای برون شهری و روستایی این استان و عملکرد سامانه های هوشمند حمل و نقل جاده ای در سال 94 و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل

- در مدت فوق الذکر مجموعاً ، تعداد 3016 فقره تصادف در راههای برون شهری و روستایی استان روی داده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد افزایش داشته .

- میزان تردد وسایل نقلیه عبوری در شبکه راههای شریانی تحت پوشش دستگاههای تردد شمار در استان در سال 94 ، به میزان 35160515 تردد بوده که از میزان سهم تردد وسایل نقلیه سبک 86.87 درصد و وسایل نقلیه سنگین 13.13 درصد بوده است و با توجه به آمار تصادفات به طور متوسط در هر یک میلیون تردد 86 فقره تصادف اتفاق افتاده است .

- بیشترین آمار تصادفات مربوط به محور جکیگور-ایرانشهر با تعداد 309 فقره است که 10 درصد از کل تصادفات را شامل می شود و کمترین آمار مربوط به جکیگور-چابهار با تعداد 24 فقره که 1 درصد از کل تصادفات را شامل می شوند.

- به لحاظ نحوه برخورد وسایل نقلیه در وقوع تصادفات ، سهم سوانح ناشی از واژگونی وسایل نقلیه 37 درصد از تصادفات می باشد که به دلیل فواصل زیاد شهرها از یکدیگر و کویری و خشک بودن مسیرها و همچنین عدم توجه رانندگان به مدت زمان رانندگی در روز با وسایل نقلیه به افزایش شدت خستگی و خواب آلودگی رانندگان منجر می گرددو نیز تصادفات رخ به رخ با سهم 15 درصد در رده دوم قرار گرفه که علل همده آن از طرفی جاده های دو طرفه و فقیر بودن استان به بزرگراه و آزاد راه و از جهت دیگر عدم رعایت رانندگان به سرعت و سبقت های مجاز می باشد .

- در سال 94 بیشترین نخلفات ترافیکی که توسط پلیس راه های سطح استان کشف و اعمال قانون شده اند مربوط به نبستن کمربند ایمنی با 25 درصد از کل تخلفات بوده و پس از آن تخلف سرعت غیر مجاز وسایل نقلیه یا 20 درصد در رده دوم قرار گرفته است .

- در سال 94 سرعت متوسط در استان 82 کیلومتر بر ساعت که به مدت مشابه سال قبل با 87 کیلومتر بر ساعت ؛ 5 کیلومتر بر ساعت در سال 94 کاهش سرعت رخ داده است .

- براساس آمار دریافتی از دستگاه های تردد شمار موجود در محور های مواصلاتی ، 22 درصد از کل تردد های انجام شده در بازه زمانی فوق الذکر دارای تخلف سرعت غیر مجاز بوده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل (30 درصد تخلف سرعت غیر مجاز) 8 درصد کاهش را نشان می دهد که نمایانگر اثر گذاری دوربین های کنترل سرعت متوسط و لحظه ای نصب شده در محور های این استان می باشد ، در راستای تقویت سامانه های مذکور 50 دستگاه سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور در بیش از 1000 کیلومتر از راههای شریانی استان در حال اجرا و انشا... تا پایان مرداد ماه سالجاری (سال اول پروژه) مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت ؛ سایر راههای شریانی نیز در سال جاری و سال آینده تحت پوشش این سامانه ها قرار می گیرند و بدین ترتیب کلیه محور های شریانی استان تحت پوشش سامانه های ثبت تخلفات عبور و مرور قرار خواهند گرفت .

- محور های دارای بیشترین تردد وسایل نقلیه در سال 94 ، سه راهی دشتک-زابل با تعداد 315515 تردد و پس از آن محور زابل-سه راهی دشتک با تعداد 3097410 تردد بوده اند که با توجه به آمار فوق برنامه ریزی جهت نصب دوربین های ثبت تخلف بیشتر در این محور ها در حال انجام است و همچنین برنامه ریزی جهت افزایش نظارت و کنترل وسایل نقلیه در قالب مانور مشترک با پلیس راه در این محور در حال پیگیری می باشد .

- محور های دارای بیشترین سرعت غیر مجاز (کیلومتر بر ساعت) زاهان-زابل با سرعت 107 کیلومتر بر ساعت و پس از آن کحور خاش-سراوان با سرعت 106 کیلومتر بر ساعت بوده اند ؛ که افزایش کنترل های محسوس و نامحسوس پلیس راه در این محور ها در مدیریت سرعت کماکان تاثیر بسزایی خواهد داشت .

- در سال 94 جمعاً تعداد 681 نفر در استان در محور های برون شهری  و روستایی در اثز حوادث رانندگی فوت شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد کاهش یافته است ؛ شایان به ذکر است از لحاظ تعداد افراد فوت شده در سوانح ترافیکی نسبت به سال گذشته با کاهش 95 نفر  ، این استان با تجه به عملمرد مناسب در رتبه اول کشوری از نظر کاهش در تعداد افراد قرار گرفته است که این امر با اقداماتی از قبیل نصب دوربین های کنترل سرعت و تامین گشت های کنترل نامحسوس در محورها موجب کنترل ترافیک و در موازات آن کاهش سرعت را در برداشته که این امر از شدت تصادفات فوتی کاسته است.

- در سال 94 جمعاً تعداد 6177 نفر در استان در محور های برون شهری و روستایی در اثر حوادث رانندگی مصدوم شده اند نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد افزایش یافته است و از لحاظ تعداد افراد مصدوم شده در سوانح ترافیک نسبت به سال گذشته با افزایش 926 نفر ، این اسن در رتبه 30 کشوری قرار دارد.

- در بین متوفیان ناشی از تصادفات برون شهری و روستایی ، به ترتیب رده سنی 30-21 سال با تعداد 189 نفر معادل 28 درصد در رده اول و پس از آن افراد در بازه سنی 40-31 سال با تعداد 188 نفر معادل 17 درصد بیشترین سهم از مجموع تلفات را داشته اند که متاسفانه گروه سنی جوان و قشر فعال جامعه بیشترین آسیب را از تصادفات رانندگی متحمل می شوند که بایستی ندابیر جدی در زمینه کاهش تلفات این دسته از اقشار جامعه اتخاذ گردد . همچنین به لحاظ جنسیت 20 درصد از تلفات مربوط به زنان و 80 درصد مربوط به مردان می باشد .

- 76 درصد جان باختگان در حوادث جان باختگان در حوادث ترافیکی ، افرادی با تحصیلات دروه راهنمایی و کمتر بوده اند و این امر نیاز به آگاهی بخشی و فرهنگ سازی گسترده و متناسب با سطح تحصیلات گروه های هدف مشخص می سازد که این اداراه کل از طریق ساخت و پخش فیلم و انیمیشن و برگزاری جلسات آموزشی نسبت به فرهنگ سازی اقشار جامعه اقدام نموده است .

- 63 درصد از متوفیان به دلیل وارد شدن ضربه به سر فوت شده اند که این امر بیانگر عدم استفاده از کمربند ایمنی می باشد لذا نیاز به آموزش های عمومی بیشتر و نظارت دقیق تر دارد.

- سرنشینان وسایل نقلیه بیشترین میزان کشته شدگان تصادفات جاده ای برون شهری و روستایی را با سهم 49 درصد به خود اختصاص داده اند . با هدف ارتقای ایمنی سرنشینان وسایل نقلیه ، طرح آموزش و ایجاد فرهنگ عمومی برای آحاد جامعه در سال های اخیر از طریق صدا و سیما به اجرا گذاشته شده است .

- 68 درصد از فوت شدگان در اثر شدت جراحات وارده در محل حادثه فوت نموده اند .

- 72 نفر معادل 11 درصد از کل تلفات ، مربوط به عابرین پیاده بوده که می بایست توجه بیشتری در ایمن سازی معابر عابرین پیاده از عرض جاده لحاظ نمود که در این راستا اجرای طرح ارتقاء ایمنی عابرین پیاده از سال 90 آغاز گردیده است و تاکنون تعداد سه دستگاه پل عابر پیاده در محور های مواصاتی جنوب استان نصب گردیده  است و از محل اعتبارات سال 94 نصب دو دستگاه دیگر در محور سراوان و خاش ایمن سازی گردیده و آماده بهره برداری می باشد . شایان ذکر است در سال 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل تلفات مربوط به عابرین پیاده 11 درصد کاهش داشته است که برای تسریع و روند کاهشی این گروه از کاربران جاده ای بایستی از طریق رسانه و برنامه های آموزشی در قالب تل فیلم و غیره گسترش داد.

- به دلیل فراوانی بیشتر خودروهای سواری به نسبت سایر وسایل نقلیه ، این گروه از خودروها با 54 درصد از تلفات بیشترین سهم را در تصادفات نسبت به سایر وسایل نقلیه داشته و پس از آن کاربران جاده ای آسیب پذیر موتورسیکلت سواران با 16 درصد از مجموع تلفات قرار گرفته اند که با توجه به اقدامات مستمر اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان از قبیل توزیع کلاه ایمنی (4000 عدد در سال 94 در سطح استان توزیع شده) همراه با دادن آموزش های لازم ، اما متاسفانه با روند افزایشی تلفات اینگونه کاربران جاده ای رو به رو هستیم .


مقایسه