آرشیو ماهیانه

اخبار فروردین 1395

عنوانتاریخ انتشار
تشکیل اولین کارگروه تخصصی استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
تشکیل جلسه ستاد بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیا،بهسازی و نوسازی شهر با حضور استاندار محترم ۳۱ فروردین ۱۳۹۵
سفر معاون محترم هماهنگی امور عمرانی به شهرستان چابهار ۳۱ فروردین ۱۳۹۵
بازدید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی از پروژه سامااندهی ساحل و پارکینگ قایق ها در چابهار ۳۰ فروردین ۱۳۹۵
بازدید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی از پروژه احداث سالن اجلاس سران در چابهار ۳۰ فروردین ۱۳۹۵
بازدید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری از پروژه احداث سالن ورزشی 2000 نفری و زمین فوتبال چابهار ۳۰ فروردین ۱۳۹۵
بازدید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی به همراه مدیر کل دفتر فنی استانداری از پروژه احداث سالن ورزشی چند منظوره در چابهار ۳۰ فروردین ۱۳۹۵
بازدید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی از تخریب موارد زمین خواری در حوزه شهرستان چابهار ۳۰ فروردین ۱۳۹۵
بازدید معاون محترم هماهنگی امور عمرانی به همراه مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری از پروژه احداث مرکز بهداشت روستای کمپ چابهار ۳۰ فروردین ۱۳۹۵
تشکیل جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان ۲۹ فروردین ۱۳۹۵
تشکیل جلسه شورای فنی استان ۲۹ فروردین ۱۳۹۵
شرکت معاون هماهنگی امور عمرانی به همراهی مدیران کل حوزه عمرانی در جلسه دیدار مردمی مورخ 95/1/29 ۲۹ فروردین ۱۳۹۵