اخبار

جلسه مشترک مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها با ستاد کل نیروهای مسلح

جلسه مشترک مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها با ستاد کل نیروهای مسلح

جلسه مشترک مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها با ستاد کل نیروهای مسلح برای حرفه آموزی و ایجاد اشتغال پایدار روستایی برای نیروهای وظیفه حوزه روستایی استان در محل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری برگزار شد.

 


2
1

۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۴۲