اخبار

گردهمایی بخشداران و دهیاران وکارگاه آموزشی نقش دهیاران در مدیریت بحران روستاها در شهرستان سراوان

گردهمایی بخشداران و دهیاران وکارگاه آموزشی نقش دهیاران در مدیریت بحران روستاها در شهرستان سراوان

گردهمایی بخشداران و دهیاران وکارگاه آموزشی نقش دهیاران در مدیریت بحران روستاها و مقابله با مخاطرات محیطی،قوانین و مقررات ده و دهیاری،نقش دهیاران در آگاهی بخشی همگانی و بهبود فرهنگ ترافیکی برای دهیاران شهرستان سراوان مورخ ۹۸/۷/۲۹ در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان سراوان  برگزار گردید.

 


3
2
1

۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۳۱