اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دهیاران شهرستان زاهدان در فرمانداری زاهدان

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دهیاران شهرستان زاهدان در فرمانداری زاهدان

کارگاه آموزشی ویژه دهیاران شهرستان زاهدان در خصوص قوانین و مقررات ده و دهیاری،گردشگری، آگاهی همگانی و بهبود فرهنگ ترافیکی در فرمانداری زاهدان برگزار گردید.

 


3
2
1

۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۰۹:۳۳