اخبار

برگزاری جلسه بررسی تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی روستایی

برگزاری جلسه بررسی تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی روستایی

جلسه بررسی تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی روستایی به استناد ماده ۲۷ قانون ششم توسعه به منظور تامین سهمیه روستاهای استان در سال ۹۸ با حضور مجری طرح در محل دفتر مدیر کل امور روستایی و شوراها برگزار گردید.

 


3
2
1

۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۰۹:۲۴