اخبار

برگزاری جلسه برنامه ریزی جهت جذب اعتبارات تخصیصی استان از محل تفاهمنامه منعقده فی مابین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، بنیاد مستضعفان و بانک سینا

برگزاری جلسه برنامه ریزی جهت جذب اعتبارات تخصیصی استان از محل تفاهمنامه منعقده فی مابین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، بنیاد مستضعفان و بانک سینا

جلسه برنامه ریزی جهت جذب اعتبارات تخصیصی استان از محل تفاهمنامه منعقده فی مابین معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، بنیاد مستضعفان و بانک سینا با حضور مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری،دستگاه های اجرایی و بانک سینا در محل دفتر مدیر کل امور روستایی و شوراها برگزار گردید.

 

 4
3
2
1

۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۳:۰۱