اخبار

برگزاری کارگروه تخصصی بیمه با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها

برگزاری کارگروه تخصصی بیمه با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها

جلسه کارگروه تخصصی بیمه با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها بعنوان رئیس کمیته کارگروه بیمه و شرکت‌های بیمه ای استان پیرامون تهیه ساز و کار مناسب و تبادل نظر در خصوص تعیین قیمت بیمه منازل مسکونی شهری و روستایی در محل دفتر امور روستایی و شوراها برگزار گردید.

 


3
2
1

۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۵۷