اخبار

جلسه مشترک مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها با مدیرکل امور عشایری پیرامون طرح نذر آب 2

جلسه مشترک مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها با مدیرکل امور عشایری پیرامون طرح نذر آب 2

جلسه مشترک مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها با حضور مدیرکل امور عشایری استان پیرامون تانکرهای آب شرب مورد نیاز برای جامعه عشایری استان از محل طرح نذر آب 2در محل دفتر امور روستایی و شوراها برگزار شد.

 

 


3
2
1

۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ۱۱:۳۵