اخبار

برگزاری چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر کشور

برگزاری چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر کشور

چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر کشور از تاریخ ۲۴ الی ۲۷ مرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار گردید.

در این نمایشگاه کاروان روستاییان و عشایر استان درقالب 28 غرفه با حضور بیش از250 نفر ، 8 گروه موسیقی ،۵ طرح کسب وکارنوین روستایی، ورزشهای بومی ومحلی، معرفی استان به عنوان قطب پرورش شتر با حمل  دو نفر شتر و 4 سیاه چادر و خانه نمادین (زهک) ، ارائه غذاهای سنتی استان (انار دانه ،دیگ چه ،کراهی ,انباگی و... ) به مدت 4 روز در نمایشگاه شرکت نمودند.

شایان ذکر است در طی مدت برگزاری این نمایشگاه مقامات و مسئولین کشوری متعددی از جمله آقای امید معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و هیات همراه، آقای واعظی پور رئیس دفتر رئیس جمهور، آقای نوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، آقای مهدیان رئیس بانک توسعه تعاون کشور، نمایندگان مجلس (آقای یارمحمدی، آقای کرد، آقای کیخا و آقای درازهی)، آقای یونسی مشاور رئیس جمهور در اقوام و مذاهب، دکتر جمالی نژاد معاون عمرانی وزارت کشور، خانم دکتر ابتکار معاون زنان و خانواده رئیس جمهور، استانداران ادوار گذشته و.... از غرفه های استان بازدید نمودند.

13
11
10

8
7
5
4
3
2
1

۷ شهریور ۱۳۹۸ ۰۹:۰۹