اخبار

افتتاح همزمان ٣٤٣ طرح توسعه خدمات زیربنایی روستایی بصورت ویدیو کنفرانس با حضور ریاست محترم جمهور

افتتاح همزمان ٣٤٣ طرح توسعه خدمات زیربنایی روستایی بصورت ویدیو کنفرانس با حضور ریاست محترم جمهور

در سومین روز از هفته دولت ،افتتاح همزمان ٣٤٣ طرح توسعه خدمات زیربنایی روستایی در استان بصورت ویدیو کنفرانس با حضور ریاست محترم جمهوربرگزار شد. این طرح ها با هزینه ای بالغ بر یک هزار و ٦٢٠ میلیارد ریال به صورت هم زمان توسط آقای دکتر روحانی رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس در روستای سفیدابه شهرستان نیمروز به صورت نمادین طی جلسه ای با حضور استاندار محترم و سایر مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط به بهره برداری رسید.

 


7

5
4
3
2
1

۶ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰:۵۷