اخبار

نظارت از پروژه های عمرانی روستایی حوزه سیستان

نظارت از پروژه های عمرانی روستایی حوزه سیستان

نظارت از پروژه های عمرانی روستایی استان ( پروژه های علوم پزشکی و بنیاد مسکن) توسط کارشناسان امور زیر بنایی دفتر امور روستایی و شوراها از تاریخ 98/5/14 لغایت 98/5/17 در منطقه سیستان انجام شد و در قالب کار برگ های تعیین شده نواقص پروژه های بازدید شده به دستگاه های مرتبط ابلاغ و در سامانه نظارت ثبت گردید.

 

 


8
7
5
4
3
1 9
۲۰ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۵۷