اخبار

برگزاری نشست هماهنگی به منظور حضور در نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر کشور با حضور مدیر کل حمل و نقل پایانه های استان ​

برگزاری نشست هماهنگی به منظور حضور در نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر کشور با حضور مدیر کل حمل و نقل پایانه های استان ​

جلسه برنامه ریزی به منظور اعزام شرکت کنندگان در نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر کشور با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها در محل دفتر مدیر کل حمل و نقل پایانه های استان برگزار گردید.

 


3
2
1

۱۵ اَمرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۱۲