اخبار

برگزاری جلسه برنامه ریزی به منظور شرکت در نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر کشور

برگزاری جلسه برنامه ریزی به منظور شرکت در نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر کشور

جلسه برنامه ریزی به منظور شرکت در نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر کشور با حضور نمایندگان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل دفتر مدیرکل امور روستایی و شوراها برگزار گردید.

 


5
4
3
2
1

۱۳ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۳۴