اخبار

برگزاری جلسه برنامه ریزی جهت حضور فعال در چهارمین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر کشور به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی

برگزاری جلسه برنامه ریزی جهت حضور فعال در چهارمین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر کشور به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی
جلسه برنامه ریزی جهت حضور فعال در چهارمین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر کشور به ریاست دکتر نورا معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و جمالزهی مدیرکل دفترامور روستایی وشوراها و زنگنه مدیرکل دفترجذب وحمایت ازسرمایه گذاری و سایر بانک ها و موسسات اقتصادی و دیگر اعضا به منظور هماهنگی جهت حضور واحدهای تولیدی استان به ویژه طرح هایی که از محل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری موفق به دریافت تسهیلات شده اند در محل دفتر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار برگزار گردید.

 

 


3
2
1

۶ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۵۱