اخبار

برگزاری جلسه هماهنگی جهت اجرای پروژه های زیربنایی محرومیت زدائی قرارگاه قدس استان

برگزاری جلسه هماهنگی جهت اجرای پروژه های زیربنایی محرومیت زدائی قرارگاه قدس استان

جلسه هماهنگی جهت اجرای پروژه های زیربنایی محرومیت زدائی قرارگاه قدس استان با حضور مهندس بیجار معاون محترم هماهنگی امور عمرانی، مهندس جمالزهی مدیر کل محترم دفتر امور روستایی و شوراها و سرهنگ اسکندری معاون محترم مهندسی، مردم یاری و محرومیت زدایی قرارگاه قدس نزسا در محل سالن جلسات حوزه معاونت عمرانی برگزارگردید.


4
3
2
1

۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۱۱