اخبار

برگزاری جلسه هماهنگی به منظور شرکت در چهارمین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر کشور

برگزاری جلسه هماهنگی به منظور شرکت در چهارمین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر کشور

جلسه هماهنگی به منظور شرکت در چهارمین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایر کشور با هدف برنامه ریزی و حضور فعال دستگاههای مربوطه در این نمایشگاه در مرداد ماه سال جاری در سالن اجتماعات استانداری برگزار گردید.
شایان ذکر است این نمایشگاه از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۷ مرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار می شود.


2
1

۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۰۸:۰۲