اخبار

بازدید از پروژه های عمرانی حوزه روستایی در منطقه سیستان

بازدید از پروژه های عمرانی حوزه روستایی در منطقه سیستان
در راستای وظایف نظارتی دفتر امور روستایی و شوراها، از پروژه های عمرانی حوزه روستایی شرکت آب و فاضلاب روستایی و سازمان جهاد کشاورزی در منطقه سیستان  توسط معاون نظارت بر امور زیربنایی این دفتر بازدید به عمل آمد. در این بازید طرح های خط انتقال از محل حوضچه کلکتور سایت پشت آب تا روستای کمالی به طول ۱۵کیلومتر، گذر از انهار، کانال ها و رودخانه ها در شهرستان های زهک، هیرمند، زابل و نیمروز، احداث و اجرای کاراهای باقی مانده ساختمان های جنبی مجموعه پشت آب، اجرای تاسیسات زیربنایی فاز دوم مجتمع گلخانه ای زهک و احداث کانال های انتقال آب داخل مزارع به لحاظ فنی کنترل گردید.

 


3
2
1

 
1
8
7
6
6
5
4
3
2

۲۵ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۳۰