اخبار

برگزاری جلسه هماهنگی با بخشدار مرکزی نیکشهر جهت حضور پرشور کاروان روستاییان و عشایر آن شهرستان در چهارمین نمایشگاه توانمندی روستاییان و عشایر کشور

برگزاری جلسه هماهنگی با بخشدار مرکزی نیکشهر جهت حضور پرشور کاروان روستاییان و عشایر آن شهرستان در چهارمین نمایشگاه توانمندی روستاییان و عشایر کشور

جلسه هماهنگی با بخشدار مرکزی نیکشهر جهت حضور پرشور کاروان روستاییان و عشایر آن شهرستان در چهارمین نمایشگاه توانمندی روستاییان و عشایر کشور (24 لغایت 27 مرداد ماه) در محل دفتر مدیرکل امور روستایی و شوراها برگزار گردید.

3
2
2
1

۲۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۹:۴۵