اخبار

برگزاری نشست پیرامون تهیه پیش نویس تفاهم نامه با فنی و حرفه ای جهت برگزاری دوره های آموزشی

برگزاری نشست پیرامون تهیه پیش نویس تفاهم نامه با فنی و حرفه ای جهت برگزاری دوره های آموزشی

جلسه ای مشترک با فنی و حرفه ای استان پیرامون تهیه پیش نویس  تفاهم نامه بین دفتر امور روستایی و شوراها و اداره فنی و حرفه ای  جهت برگزاری  دوره های آموزشی و حرفه آموزی دهیاران  ، کارکنان دهیاری ها، مدیران عامل شرکت های تعاونی دهیاران و روستائیان در تاریخ 22 تیرماه در محل دفتر مدیرکل امور روستایی و شوراها برگزار شد.

3
2
1

۲۴ تیر ۱۳۹۸ ۰۹:۱۴