اخبار

اجرایی شدن تفاهم نامه دانشگاه پیام نور با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم با حضور معاون اول رئیس جمهور

اجرایی شدن تفاهم نامه دانشگاه پیام نور با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم با حضور معاون اول رئیس جمهور

با حضور معاون اول رئیس جمهور و طی مراسمی در شهرستان جهرم، تفاهم نامه دانشگاه پیام نور با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری به منظور ایجاد بسترهای اشتغال و توسعه مهارت آموزی در روستاها با محوریت دانشگاه پیام نور 7 استان وارد فاز اجرایی شد. 

اجرایی شدن راه اندازی هفت مرکز تسهیل گری کسب و‌کار  تنها یک هفته پس از امضا تفاهم نامه فی مابین دانشگاه پیام نور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری به سرانجام رسید. 

 بر این اساس مراکز توانمندسازی دانشگاه پیام نور و با اعتبار معاونت ریاست جمهوری با محوریت سنگ های زینتی و قیمتی در خراسان رضوی، پوشاک در استان مرکزی، گیاهان دارویی در لرستان، بوم‌گردی در سیستان و بلوچستان، صنایع بسته بندی و خرما در فارس، صنایع دستی و چوب در همدان، فرش، گلیم و پته در کرمان به توانمندسازی دانشجویان دانشگاه پیام نور با هدف اشتغال زایی خواهند پرداخت.

 

1

۱۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۴۳