اخبار

برگزاری جلسه برنامه ریزی جهت شرکت در چهارمین نمایشگاه توانمندی روستایی و عشایری

برگزاری جلسه برنامه ریزی جهت شرکت در چهارمین نمایشگاه توانمندی روستایی و عشایری

به منظور هماهنگی و برنامه ریزی جهت شرکت در چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر کشور جلسه ای با حضور دستگاه های اجرایی استان در محل سالن جلسات مدیریت بحران استانداری تشکیل گردید. در این جلسه با توجه به تاکید استاندار محترم مبنی بر حضور موثر در نمایشگاه مذکور، ضمن تبیین دستور العمل ابلاغی به اعضاء حاضر در جلسه مقرر گردید ضمن اطلاع رسانی به فعالین اقتصادی حوزه های مرتبط، برنامه های پیشنهادی و تعداد غرفه های مورد نیاز هر حوزه  در اسرع وقت به دفتر امور روستایی و شوراها اعلام گردد.

 


4
3
2
1

۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۲۹