اخبار

نشست هماهنگی پیرامون برگزاری مزایده خودروهای فرسوده بالای ده سال دهیاری ها

نشست هماهنگی پیرامون برگزاری مزایده خودروهای فرسوده بالای ده سال دهیاری ها

نشست هماهنگی پیرامون برگزاری مزایده خودروهای فرسوده بالای ده سال عمر مفید دهیاری های استان توسط سازمان همیاری شهرداری های استان با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها و مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری در محل دفتر مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها برگزار گردید.

 

4
3
2
1

۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۷:۴۲