اخبار

برگزاری جلسه مشترک با بانک های سینا و پارسیان در خصوص طرح های اشتغالزایی روستایی

برگزاری جلسه مشترک با بانک های سینا و پارسیان در خصوص طرح های اشتغالزایی روستایی

نشست مشترک با حضور مدیر محترم بانک پارسیان، مدیر محترم بانک سینا و نماینده محترم سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از سرمایه گذاران در خصوص بررسی و معرفی طرح های اشتغالزایی روستایی در محل دفتر مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها برگزار گردید.

 

7
6
5

2
3
1

۴ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۰۰