اخبار

نشست با مدیر کل محترم فنی و حرفه ای استان در خصوص نیازسنجی آموزش های مورد نیاز روستاییان و دهیاران

نشست با مدیر کل محترم فنی و حرفه ای استان در خصوص نیازسنجی آموزش های مورد نیاز روستاییان و دهیاران
نشست با مدیر کل محترم فنی و حرفه ای استان در خصوص نیازسنجی آموزش های مورد نیاز روستاییان و دهیاران و برنامه ریزی جهت انعقاد تفاهمنامه مشترک با دستگاه های ذیربط در محل دفتر مدیرکل امور روستایی و‌شوراها برگزار گردید.
3
1
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۴۸