اخبار

برگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت بحران و مقابله با مخاطرات محیطی

برگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت بحران و مقابله با مخاطرات محیطی

اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت بحران و مقابله با مخاطرات محیطی درچهاربخش اصلی امداد و نجات، پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و مقابله با مخاطرات محیطی برای دهیاران شهرستان زاهدان درمحل سالن اجتماعات فرمانداری زاهدان برگزار شد. هدف از برگزاری این دوره آشنایی و آمادگی دهیاران در زمان بحران می باشد. با توجه به اینکه دهیاران بعنوان مدیران بحران روستاها می باشند برگزاری چنین کارگاه هایی برای آگاه سازی آنان بسیارموثر می باشد. لازم به ذکراست از تعداد ۲۶۹۸ دهیاری سطح استان ۱۲۴ دهیار در شهرستان زاهدان هستند.

 


4
3
2
11

22
 

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۵۴