اخبار

بازدید از روستاهای شهرستان میرجاوه با حضور معاون محترم عمرانی وزیر کشور

بازدید از روستاهای شهرستان میرجاوه با حضور معاون محترم عمرانی وزیر کشور

دراولین روز از سال جدیدبازدید از روستاهای شهرستان میرجاوه باحضور استاندار محترم ،معاون محترم عمرانی وزیر کشور و ریاست محترم سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور،دکتر کرد معاون محترم هماهنگی امور عمرانی، جمالزهی مدیرکل محترم دفتر امور روستایی و شوراها،  بیجار مدیرکل دفتر فنی و  سلمانزاده مدیرکل دفتر شهری و شوراها بازدید به عمل آمد.

 

1

۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۲۷