اخبار

برگزاری مراسم تحویل سال در روستای منزلاب با حضور استاندار محترم

برگزاری مراسم تحویل سال در روستای منزلاب با حضور استاندار محترم

مراسم ۴۰بهار ویژه تحویل سال در روستای منزلاب از توابع شهرستان زاهدان با حضور آقای موهبتی استاندار محترم، آقای جمالی نژاد رئیس محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، دکتر کرد معاون محترم هماهنگی امور عمرانی، آقای جمالزهی مدیرکل محترم دفتر امور روستایی و شوراها و جمعی دیگر از مسئولین در تاریخ ۱۲/۲۹ از ساعت ۱۸ تا لحظه تحویل سال برگزار گردید.

 


3
1

۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۰۹