اخبار

برنامه ریزی پیرامون انجام طرح های تعاون محور در حوزه روستایی

برنامه ریزی پیرامون انجام طرح های تعاون محور در حوزه روستایی

نشست مورخ ۹۸/۲/۴ با حضور معاون اعتبارات بانک رسالت پیرامون برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه اشتغال زایی و بهره گیری از توان شرکت های تعاونی دهیاران استان برگزار گردید و مقرر شد اولین طرح تعاون محور در حوزه سیستان از اردیبهشت ماه عملیاتی کردد.

2
1

 

 

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۲۷