اخبار

جلسه پیگیری و هماهنگی به منظور رفع مشکل شهرستان های درگیر بارندگی و سیلاب در سطح استان

جلسه پیگیری و هماهنگی به منظور رفع مشکل شهرستان های درگیر بارندگی و سیلاب در سطح استان
جلسه پیگیری و هماهنگی به منظور رفع مشکل شهرستان های درگیر بارندگی و سیلاب در سطح استان هم اکنون با حضور دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و جانشین رئیس مدیریت بحران استان برگزار گردید

n12
n12
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ۲۳:۱۰