اخبار

بازدید نوروزی استاندار محترم از دفتر امور روستایی و شوراها

بازدید نوروزی استاندار محترم از دفتر امور روستایی و شوراها

پیرو بازدید نوروزی استاندار محترم از دفاتر ستادی استانداری نشستی با حضور استاندار محترم، معاون محترم هماهنگی امور عمرانی، معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع و هیئت همراه در خصوص مشکلات حوزه روستایی در محل دفتر مدیر کل محترم امور روستایی و شوراها برگزار گردید.

 

3
2
1

۲۱ فروردین ۱۳۹۸ ۰۹:۵۳