اخبار

برگزاری جلسه کمیسیون ماده 5 زابل

برگزاری جلسه کمیسیون ماده 5 زابل
چهارشنبه 1397/12/22 جلسه کمیسیون ماده 5 شهرستان زابل با حضور دکتر کرد معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی و مهندس موسی خمری شهردار زابل برگزار گردید.

1
2
۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴:۱۷