اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مسئولین امورمالی دهیاریهای استان

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مسئولین امورمالی دهیاریهای استان

کارگاه آموزشی ویژه مسئولین امورمالی دهیاریهای استان (به تعداد۷۷ نفر)که انجام امورات حسابداری ومالی ۲۶۹۷ دهیاری را عهده دار هستند بصورت متمرکز در شهرستان زاهدان برگزار شد. هدف از برگزاری این کارگاه تبیین بخشنامه بودجه سال ۹۸ دهیاریها ،آشنایی با سامانه جامع مدیریت دهیاریها و نرم افزارحسابداری دهیاریها توسط شرکت سیلبرگ رایان و همچنین بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه کاری مسئولین امور مالی دهیاری ها با حضورنمایندگان بانک های ملی و پست بانک درقالب پرسش و پاسخ انجام شد.

 

5

4


3
1 

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۲:۰۷