اخبار

برگزاری جلسه کارگروه امور زیربنایی استان

جلسه کارگروه امور زیربنایی استان سیستان و بلوچستان روز شنبه 1397/12/18 با حضور دکتر کرد معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان برگزار گردید.

243
12
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ۱۳:۱۲