اخبار

برگزاری جلسه کمیسیون ماده پنج شهرستان خاش

برگزاری جلسه کمیسیون ماده پنج شهرستان خاش
کمیسیون ماده پنج شهرسان خاش با حضور معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی دکتر کرد برگزار شد

کمیسیون ماده 5 خاش
کمیسیون ماده 5 خاش
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ۱۳:۰۵