اخبار

رویتر

برگزاری جلسه شورای سازمان همیاری شهرداریهای استان

محل برگزاری:سالن جلسات معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استان
جلسه شورای سازمان همیاری شهرداری های استان روز چهارشنبه در محل سالن جلسات دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی و با حضور جناب دکتر باقر کرد معاونت محترم عمرانی استانداری برگزار گردید.

سازمان همیاری
سازمان همیاری
۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ۰۹:۵۴