اخبار

تجلیل از بانوان دهیار به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)

تجلیل از بانوان دهیار به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)

به مناسبت هفتم اسفندماه که مصادف است باسالگردتولدحضرت فاطمه زهرا (س) همایشی باهمکاری دفتراموربانوان استانداری ودفترامورروستایی وشوراهاجهت تجلیل از۳۵۵ نفرازدهیاران زن  و۳۹۵نفرازاعضاء شوراهای روستایی زن استان به پاس ازحضورفعال وموثرآنان درعرصه مدیریت روستاهاونقش آفرینی آنان درجهت توسعه روستاهادرطی مراسمی با اهداء لوح تقدیرتجلیل بعمل آمد.لازم به ذکراست شهرستان خاش بیشترین تعدادبانوان زن درسمت دهیاروشورای روستایی را به خوداختصاص داده است.

2
1

2
1

۸ اسفند ۱۳۹۷ ۱۲:۵۱