اخبار

سفر اعضای محترم کمیسیون عمران مجلس به شهرستان چابهار و بازدید از زمین طرح انتقال آب از دریای عمان به سه استان شرق کشور و بازدید از ایستگاه آب شیرین کن کنارک به همراه جناب آقای دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی

سفر اعضای محترم کمیسیون عمران مجلس به شهرستان چابهار و بازدید از زمین طرح انتقال آب از دریای عمان به سه استان شرق کشور و بازدید از ایستگاه آب شیرین کن کنارک به همراه جناب آقای دکتر کرد معاون هماهنگی ا

 

 


۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ۱۰:۲۴