اخبار

جلسه کمیسون ماده پنج شهر زابل به ریاست آقای دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید.

جلسه کمیسون ماده پنج شهر زابل به ریاست آقای دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید.
جلسه کمیسون ماده پنج شهر زابل به ریاست آقای دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید. در این جلسه موارد رسیده به دبیرخانه مورد بررسی قرار گرفت و از 7 مورد ارائه شده با 6 مورد موافقت گردید و یک مورد جهت بازنگری در طرح جامع شهر زابل به دبیرخانه کمیسیون برگشت داده شد.
۱۹ دی ۱۳۹۷ ۱۰:۰۳