اخبار

جلسه کمیسون ماده 21 طرح های غیر کشاورزی به ریاست آقای دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید.

جلسه کمیسون ماده 21 طرح های غیر کشاورزی به ریاست آقای دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید.
جلسه کمیسون ماده 21 طرح های غیر کشاورزی به ریاست آقای دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید.
۱۹ دی ۱۳۹۷ ۱۰:۰۲