اخبار

بازدید کارشناسان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از طرح های اشتغالزایی حوزه روستایی استان

بازدید کارشناسان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از طرح های اشتغالزایی حوزه روستایی استان

از 24 طرح اشتغالزایی حوزه روستایی که موفق به دریافت تسهیلات از محل تفاهمنامه های منعقده معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بانک های سینا، پارسیان، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید و همچنین قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری گردیده اند توسط کارشناسان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و دفتر امور روستایی و شوراها مورخ 97/9/25 لغایت 97/9/28 بازدید به عمل آمد.

 

10
9
8
7
6
5
4
3
1

۴ دی ۱۳۹۷ ۰۸:۱۷