اخبار

بازدید معاون نظارت بر امور سرمایه گذاری و اشتغال از طرح های اشتغالزایی حوزه روستایی سیستان

بازدید معاون نظارت بر امور سرمایه گذاری و اشتغال از طرح های اشتغالزایی حوزه روستایی سیستان

معاون نظارت بر امور سرمایه گذاری و اشتغال دفتر امور روستایی و شوراهامورخ 97/8/6 از 10 طرح اشتغالزایی واقع در روستاها و نواحی صنعتی شهرستان های زهک، نیمروز و زابل بازدیدنمودندو درجلسات تخصصی با کارآفرینان و مجریان طرح ها شرکت نمودند.

با عنایت به پرداخت تسهیلات کم بهره روستایی از محل تفاهمنامه های منعقده معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بانک های عامل(پارسیان و سینا) طرح های یاد شده موفق به دریافت تسهیلات گردیده و برخی از طرح های نیز در آستانه بهره برداری می باشند.

 

4
3
2
1

۲۲ آبان ۱۳۹۷ ۰۸:۴۴