اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی "وظایف و قوانین مرتبط با شوراهای روستایی" در بخش سرباز شهرستان سرباز

برگزاری کارگاه آموزشی "وظایف و قوانین مرتبط با شوراهای روستایی" در بخش سرباز شهرستان سرباز

کارگاه آموزشی یک روزه ویژه اعضاءمحترم شوراهای روستایی بخش سرباز شهرستان سرباز چهارشنبه مورخ 97/8/9 در مرکز این بخش برگزار گردید. دراین کارگاه که از١٩٨ روستای این بخش که دارای شورا روستایی می باشند دعوت بعمل آمده بود، شرح وظایف و قوانین مرتبط با شوراهای روستایی بیان شد. این کارگاه آموزشی باهمت دفترامور روستایی و شوراهای استانداری تاکنون در ١٨ شهرستان برگزار گردیده است و شهرستان سرباز آخرین شهرستان در زمینه برگزاری این دوره ها می باشد.

همچنین در حاشیه این کارگاه ضمن بازدید از پروژه های درحال اجراء در دهیاریهای بخش سرباز شهرستان سرباز، حکم سرپرستی و معرفی ٦٠ دهیاری جدیدالاتاسیس آن بخش به دهیاران جدید اعطاء شد. لازم به ذکر است مجوز تاسیس ١٠٧٧ روستای بالای ٣٠ خانوار در ابتدای سال با پیگیری های دفتر امور روستایی وشوراهای استانداری از وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اخذ گردیده است که ١٠٧ دهیاری مربوط به شهرستان سرباز می باشد. دراین نشست توجیهی که با حضور مدیر کل دفتر امور روستایی وشوراها، معاون فرماندار شهرستان سرباز و بخشدار سرباز برگزار شد، مطالبی پیرامون شرح وظایف دهیاران ارائه گردید.

8
7

5

3
4

2

7
6

 

 

۱۱ آبان ۱۳۹۷ ۱۸:۱۹