اخبار

افتتاح کشتارگاه صنعتی دام واقع در روستای پدگی شهرستان زاهدان

افتتاح  کشتارگاه صنعتی دام واقع در روستای پدگی شهرستان زاهدان
با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، کشتارگاه صنعتی دام واقع در روستای پدگی شهرستان زاهدان افتتاح گردید.

کشتارگاه صنعتی شرکت تعاونی کشتارگاه احشام 3049 اعتماد به مساحت 2/5 هکتار از بزرگترین کشتارگاه های حوزه روستایی جنوب شرق کشور می باشد وبا ظرفیت 150 راس دام سنگین در یک شیفت کاری و اشتغالزایی 80 نفر)درفاز اول ( مورخ 97/7/16 بهره برداری گردید.

 طرح یاد شده از جمله طرح های روستایی استان می باشد که از محل اعتبارات تفاهم نامه منعقده معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بنیاد مستضعفان و بانک سینا وبا پیگیری دفترامورروستایی وشوراهای استانداری  مجموعاً مبلغ 37 میلیارد ریال تسهیلات  (درمرحله اول ) به واحدکشتارگاهی و بسته بندی پرداخت گردیده است ودرصورت بهره برداری از سایربخش های توسعه ای کشتارگاه مجموعاً زمینه اشتغال 150 نفر فراهم خواهدشد.

 

 

افتتاح  کشتارگاه صنعتی دام واقع در روستای پدگی شهرستان زاهدان

 

 

افتتاح  کشتارگاه صنعتی دام واقع در روستای پدگی شهرستان زاهدان

 

 

افتتاح  کشتارگاه صنعتی دام واقع در روستای پدگی شهرستان زاهدان


 

 

۲۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۳۷