اخبار

جلسه برنامه ریزی جهت کلنگ زنی بیمارستان 540 تخت خوابی

جلسه برنامه ریزی جهت کلنگ زنی بیمارستان 540 تخت خوابی

جلسه ایی به ریاست دکتر باقر کرد در خصوص برنامه ریزی جهت کلنگ زنی بیمارستان 540 تخت خوابی زاهدان انجام گردید .

 

 

۳۰ اَمرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۰۰