اخبار

جلسه هیات امنای یادمان شهدای تاسوکی

جلسه هیات امنای یادمان شهدای تاسوکی

اولین جلسه هیات امنای یادمان شهدای تاسوکی تشکیل شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: به منظور بررسی آخرین وضعیت یادمان شهدای تاسوکی، اولین نشست هیات امنای این یادمان با هدف رفع نقایص آن تشکیل شد.
دکتر باقر کرد در این جلسه بر بررسی وضعیت موجود فضای مربوط به یادمان شهدای تاسوکی و رفع نقایص آن تاکید کرد.
وی نحوه و چگونگی تامین آب را برای احیا و توسعه فضای سبز یادمان ، برنامه‌ریزی برای استفاده و راه اندازی تاسیسات مکانیکی و همچنین برآورد میزان اعتبار مورد نیاز هریک از دستگاه های اجرایی را برای نگهداری و بهره برداری این یادمان از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خواستار شد.
گفتنی است؛ در این جلسه احکام هیئت امنای یادمان شهدای تاسوکی تنفیذ شد و بر تعیین شورایی به منظور تدوین و تنظیم شرح وظایف هر یک از اعضای این هیئت امنا تاکید گردید.

 

۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ۰۶:۵۰