اخبار

جلسه شورای فنی استان

جلسه شورای فنی استان
تاکید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بر اجرای طرح شبکه گذاری گازرسانی در زاهدان طبق برنامه زمانبندی


معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با بیان اینکه اجرای شبکه گذاری طرح گازرسانی در شهر زاهدان 140 کیلومتر تاخیر دارد بر اجرای طرح شبکه گذاری طرح گازرسانی در شهر زاهدان بر اساس برنامه زمان بندی تاکید کرد.
دکتر باقر کرد در دومین جلسه شورای فنی استان که صبح امروز "سه شنبه" در استانداری تشکیل شد، طرح گازرسانی را یکی از پروژه های مهم عنوان کرد که هم از بعد کمی و هم از بعد کیفی به صورت جدی در دستور کار شورای فنی قرار گرفته و تاکنون جلسات متعدد در راستای پیگیری روند پیشرفت پروژه انجام شده است  .
وی اظهار داشت :  با توجه به اینکه براساس برنامه  پیشرفت این پروژه ، 140 کیلومتر تاخیر در شبکه گذاری وجود دارد و با توجه به اینکه در ایام فصل کاری هستیم باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا بیشترین استفاده از این ایام برای پیشرفت پروژه حاصل گردد .
رییس شورای فنی استان تشکیل یک تیم برای رفع موانع فراروی این طرح و گزارش ماهانه عملکرد از سوی تیم مذکور را خواستار شد.


مدیرعامل شرکت گاز استان هم در این جلسه اظهار داشت : طرح گارسانی به استان از سال 93 آغاز شد و این پروژه در استان به صورت خاص  و ویژه  و با شاخصهایی خارج از آنچه برای سایر نقاط کشور در نظر گرفته شده بود  تعریف شد .
طهرانی ادامه داد : اعتبار این طرح از محل جایگزینی سوخت در نظر گرفته شده که این امر با گازرسانی به نیروگاه ایرانشهر محقق شد و با جایگزین کردن سوخت گاز به جای گازوئیل و مازوت ، اعتبار خط انتقال گاز از ایرانشهر به زاهدان تامین شد و خط انتقال گاز از ایرانشهر به زاهدان با 750 میلیارد تومان در سال 95 انجام شد .

 

 

۸ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۱۵