اخبار

جلسه بررسی معضلات و مشکلات آب چاه های کشاورزی شهرستان دلگان

جلسه بررسی معضلات و مشکلات آب چاه های کشاورزی شهرستان دلگان

جلسه ایی در خصوص بررسی مشکلات آب شرب و کشاورزی عشایر چاه شورک و قنوات شهرستان دلگان و چاه های فاقد پروانه این شهرستان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .