اخبار

جلسه کمیته پیشگیری از وقوع تخلفات مالی

جلسه کمیته پیشگیری از وقوع تخلفات مالی
  جلسه کمیته پیشگیری از وقوع تخلفات مالی به ریاست دکتر باقر کرد ، معاون هماهنگی امور عمرانی در محل دفتر ایشان  پیرامون مباحث زیر برگزار گردید :

 1.  درخواست ارائه راهکار برای تعیین تکلیف پروژه های که در حال حاضر دارای قرار داد بوده و در زمان عقد قرار داد به عرضه ی اوراق با سررسید سال 98 به جای وجه نقد به پیمانکار اشاره ای نگردیده و پیمانکار با شرایط فوق حاضر به ادامه عملیات اجرایی نیست و علیرغم مطالبات کمتر از 20 درصد پیمان ، درخواست ابلاغ ماده 48 نموده اند .

2. در خصوص پروژه هایی که فاقد قرارداد می باشند باتوجه به الزام بندالف بخشنامه موصوف و توجه به  بخشنامه فوق الذکر آیا امکان برگزاری مناقصه وجود دارد ؟

3. در خصوص پروژه خط انتقال ماشکید و لایروبی سال 95 حوزه سیستان و سایر موارد مرتبط