اخبار

جلسه کارگروه استانی تسهیلات قرض الحسنه شهرداریهای استان

جلسه کارگروه استانی تسهیلات قرض الحسنه شهرداریهای استان

اولین جلسه کارگروه استانی تسهیلات قرض الحسنه شهرداریهای استان با دستور کار بررسی پیشنهادات وام شهرداریهای محمدآباد ، هیدوچ و محمدی به ریاست دکتر باقر کرد برگزار گردید .

در این جلسه کلیات دستور العمل پرداخت تسهیلات طرح ، بررسی و در ادامه پس از بحث و تبادل نظر با پرداخت وام شهرداریهای محمدآباد و هیدوچ موافقت گردید .